logo

Et intranet der passer til alle typer af virksomheder

Simpelt, fleksibelt og nemt for dig

Frihed til at udvikle selv

Responsivt design

Vælg mellem over 18 unikke designs

Bygger på SharePoint eller Office 365

Et intranet der passer til alle typer af virksomheder

Simpelt, fleksibelt og nemt for dig

Hvad er PeopleIntraNet

PeopleIntraNet er et fleksibelt modulopbygget intranet til organisationer der ønsker et skræddersyet moderne intranet, der understøtter deres forretningsbehov.

PeopleIntraNet giver dig mulighed for at etablere en løsning med fokus på et eller flere områder; – det kan f.eks. være et Intranet med fokus på kommunikation, effektivisering, samarbejde eller det sociale.

PeopleIntraNet er fuld responsivt hvor du kan vælge mellem mange forskellige designskabeloner. Vi kan teste farve og udtryk på skabelonen for at få en idé om hvordan din endelig løsning kommer til at se ud inden du går i gang med dit intranet.

Book en demo
Demo

Bliv Inspireret

Få en rundvisning i vores demomiljø og få inspiration til hvordan PeopleIntraNet vil kunne løse jeres forretningsmæssige krav og målsætninger.

1

Vælg Branding

Først vælger du den design skabelon med en unik ”stil og tone”, der matcher jeres ønskede udtryk.

Vi tilpasser designet med jeres logo, skrifttype og farver så disse afspejler jeres designlinje.

Dit responsive design er nu klar til brug

2

Vælg Moduler

Dernæst vælger du de moduler der opfylder brugeres behov og jeres forretningsmæssige krav.

Vi indkredser omfang af sitestruktur, migrering og uddannelse.

Vi kender nu opgavens omfang og giver dig det økonomiske overblik

Go

Opstart

1-2 dage efter har du en prototype af løsningen hvori vi sammen går gennem konfiguration, sitestruktur og navigation.

Det er din sikkerhed for, at vi sammen rammer rigtigt.

Lancering af din løsning sker efter 2-8 uger afhængig af opgavens omfang

PeopleIntraNet Pakken

Platformen PeopleIntraNet er baseret på SharePoint og Office 365 som er den bedste platform for videndeling, overblik, produktivitet og samarbejde. Som basis får du al den funktionalitet der følger med din SharePoint/Office 365 licens. Af væsentlige funktioner kan nævnes

 • Dokumenthåndtering PeopleIntraNet understøtter al standardfunktionalitet for SharePoint dokumenthåndtering. Strukturér dokumenter med metadata og opret indholdstyper, der sikrer ensartet anvendelse af Office skabeloner og metadata. Anvend versionering og politikker til at styre dokumenters livscyklus og kontroller rettigheder til dokumentet i forskellige faser.
 • Wiki Opbyg virksomhedens håndbøger og opslagsværk som wikis, som løbende kan udbygges og afhængigt af konteksten kan alle medarbejdere eller bestemte personer bidrage til indholdet og hurtigt og nemt oprette nye sider og linke til relevant indhold.
 • Min Profil Viden er ofte knyttet til personer, ikke bare dokumenter. Medarbejdernes profiler gør det muligt at finde kompetencer, viden om tidligere projekter eller bestemte produkter. Kontakt kollegaer direkte fra profilen og se hvor de sidder i organisationen.
 • Blog Del viden, fremdrift, nyskabelser og overvejelser med kollegaer via din blog. Lad CEO blogge om sin hverdag. Skab en fælles blog i afdelingen hvor I indvier resten af forretningen i hvad der rør sig hos jer og hvorfor det er interessant.
 • Del udenfor organisationen Skab rammerne for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, leverandører eller kunder. Invitér dem til jeres websted, hvor de kan finde dokumenter, projektplaner, oversigter, kalender. Når du deler med personer udenfor din egen organisation, er det ikke afhængigt af at de selv har en O365 licens.
 • Video Portal (O365) O365 Video portal giver mulighed for at streame hurtigt og gnidningsfrit fra SharePoint. Anvend video som en pålidelig kommunikationskanal til hele organisationen, der får en simpel adgang til videoer, kan dele med kollegaer og tilgå det hele via mobilen.
 • Sprogunderstøttelse PeopleIntraNet understøtter sprogvariationer der giver mulighed for at præsentere det samme indhold på forskellige sprog.
 • Rettighedsstyring PeopleIntraNet gør brug af SharePoints rettighedsstruktur, der giver mulighed for at findele rettigheder i niveauer fra læser til administrator. Rettigheder kan struktureres i grupper og kan tildeles til hele websteder eller til enkelte dokumenter. Ejeren af et websted afgør hvem, der skal kunne læse hvad og hvem der skal kunne bidrage til indholdet på et site eller i et dokument.
 • Auditering og rapporter Følg med i brugernes adfærd på dit site. For mange virksomheder er det kritisk at kunne redegøre for hvem der har gjort hvad med hvilken information. Vælg hvilke områder, der skal auditeres og træk rapporter for den indsamlede data.

Design Design modulet giver jer mulighed for at vælge mellem over 20 gennemarbejdede og responsive designskabeloner med hver deres unikke stil og tone. Vi tilpasser desuden logo, skrifttype og farvepalet m.m. så disse afspejler designlinjen i lige netop jeres organisation. Hver designskabelon inkluderer 25 side layouts, der tilgodeser både desktop- og mobil versioner af jeres intranet.

 • Responsivt
 • 20 designskabeloner
 • 25 side layouts
 • Unik stil
 • Personligt logo og skrifttype
 • Tilpasset farveskema

Tilkøbsmoduler Vælg mellem de mange tilkøbsmoduler. Du vælger netop de moduler som gør din løsning komplet. Hvis dit behov senere ændrer sig, kan du altid udvide med flere moduler.

 • Projektrum til samarbejde Modulet gør det nemmere at oprette nye projektrum, og at have et opdateret overblik over projekter, deres faser og fremdrift. Bruger udfylder en formular, når han/hun ønsker at oprette et nyt projektrum. Et workfl ow sørger derefter for oprettelse af et projektrum ud fra kundens Team Site/Projekt Site projektskabelon. Afsluttede projekter slettes automatisk for at sikre oprydning. Modulet kan tilpasses ud fra kundens egne defi nitioner af faser og status.
 • Koncernnyheder Med nyhedsmodulet opnås en fl eksibel og målrettet kommunikation af forskellige typer nyheder til fl ere målgrupper. Modulet indeholder skabeloner for nyhedsartikler for hhv. koncern- og afdelingsnyheder. Nyhedsartikler kan markeres som ”Topnyhed” hvorved artiklen får en særlig høj placering, når den præsenteres på forsiden. Til nyhedsartikler kan der tilknyttes en billede manchettekst, brødtekst og tilhørende billeder samt relevante infobokse. Bruger kan kommentere og ”Like” nyheder.
 • Shop Med dette modul får I en simpel og enkel shopløsning til f.eks. Bestilling af kontorartikler, IT ydelser eller service. Konfi gurationen indeholder ikke en betalingsløsning.
 • Community site Med dette modul får du et Community Site, der er nyttigt, når man ønsker en dialog, diskussion og idéudveksling mellem medarbejdere – f.eks. omkring et fagligt emne, en kunde eller et produkt. PeopleIntraNet understøtter fuldt ud Yammer, der eksempelvis kan integreres med nyhedsmodulet eller indgå i dette modul.
 • Håndbog Modulet gør det nemt for medarbejdere at fi nde praktisk information og regler om f.eks for kørselsregnskab, barsel- og ferieanmodninger. Samtidig lettes oprettelsen af håndbøger for redaktører.
 • Søgning Løsning leveres med en moderne standard SharePoint søgefunktion, der foretager en fuldtekstindeksering af alle indholdssider og tilknyttet dokumenter, som brugeren har rettigheder til at se på intranettet. Søgefunktionen er tilgængelig på samtlige sider på intranettet, og resultater vises på en særskilt side. På søgeresultatsiden kan brugeren afgrænse søgningen til specifi kke områder på intranettet – herunder vælge kun at søge i f.eks. ”Personer”, ”applikationer” m.m.
 • Indholdsoverblik Med dette modul får du bedre mulighed for at sikre, at indhold altid er opdateret og relevant for slutbrugerne. Modulet består af et særskilt område hvor intranettets redaktører og indholdsansvarlige kan se centrale informationer om dét indhold som de er ansvarlige for. Eksempler er ”mine mest/mindst læste dokumenter”, ”hvornår er mine sider sidst redigeret”, ”mine mest populære nyheder”. Området er logisk inddelt efter typer indhold. Desuden kan du nemt udvide med flere typer forespørgsler ved brug af standard SharePoint funktionalitet.
 • Påmindelse om udløb Løsningen indeholder en hjælpefunktion, som sikrer, at den indholdsansvarlige for en indholdsside modtager underretning, når indholdet på en indholdsside skal gennemgås for relevans.
 • IT Driftsstatus Med IT-Driftsstatus får medarbejderne et hurtigt overblik over status af centrale systemer. IT afdelingen kan hurtigt informere alle medarbejdere om uregelmæssigheder eller planlagte ændringer og derved gøre hverdagen mere effektiv. Status meddelelser kan styres med start- og sluttidspunkt.
 • Kantinemenu Med moduelt fremhæves kantinemenuer i virksomheden. Modulet understøtter flere lokationer og kan, baseret på information fra brugerprofilen, vise den relevante menu for brugeren.
 • Afstemning Modulet gør det nemmere at oprette nye afstemninger og at få præsenteret resultaterne i en grafisk fremstilling. Funktionen skaber mere liv og interaktion, og gør det nemmere for redaktøren at få en føling med brugernes holdninger.
 • Quick Links Med Quick Links får medarbejderne en oversigt over links til de mest anvendte applikationer og systemer som anvendes i hverdagen.
 • Links til eksterne systemer Med dette modul kan redaktører nemt linke til eksterne systemer vha. en konfigurérbar billedeslider. Eksterne links vises med tilhørende billede og mouse-over tekst for en brugervenlig og indbydende visuel præsentation.
 • Kampagner Med modulet opnås en effektiv fremhævelse af aktuelle kampagne aktiviteter med tilhørende billede og link. Kampagner kan skabe fokus på organisationens værdier, mål og resultater.
 • Billeder, karrusel Modulet fremhæver organisationens visuelle særpræg – fx produkter, mennesker, bygninger, landskaber. Formål er, at skabe en organisatorisk samhørighed, fx ved at skabe opmærksomhed på organisationens succeser, kunder, bredde og mangfoldighed.
 • Mærkedage Med dette modul opnås en god og løbende eksponering af alle kolleger hen over året. I organisationer med flere fysiske adresser og mange afdelinger vil mærkedage være med til at skabe social sammenhængskraft i organisationen.
 • Medarbejderspot Modulet viser en medarbejders billede, navn, titel, afdeling og korte beskrivelse. Der trækkes data fra medarbejderens profildata (AD), og udvælges entilfældig medarbejder hver gang siden vises. Præsentationen viser standard Lync/Skype for Business-funktionalitet for den pågældende medarbejder (tilstedeværelse og mulighed for kontakt).
 • Det sker i huset Med dette modul skabes et enkelt overblik over aktiviteter i huset. Det er særlig relevant for organisationer med mange besøgende eller med kunde eller produktrelaterede aktiviteter.
 • Mine bogmærker Med dette modul får brugeren mulighed for nemt at tilføje og vedligeholde ofte anvendte links til sider på intranettet.
 • Fraværende Modulet giver et hurtigt overblik over, hvem der er fraværende I dag. Det er nyttigt i organisationer, hvor fravær af nøglepersoner (f.eks af salgs – eller driftspersonale) er vigtig information for kollegaerne. I organisationer med flere fysiske adresser og mange afdelinger, vil dette modul være med til at skabe social sammenhængskraft i organisationen.
 • Nøgletal Med dette modul præsenteres vigtige nøgletal på forsiden af intranettet. Derved opnås en synlighed omkring organisationens mål og resultater. Det er nyttigt for at underbygge organisationens ønskede retning og værdier.
 • Telefonbog Modulet giver hurtig søgning efter medarbejdere og returnerer relevante personer med navn, billeder, kontaktoplysninger baseret på AD-informationer.
 • Et ord fra ledelsen Lad ledelsen eller centrale meningsdannere komme til orde direkte på forsiden på en fremhævet plads. Vis ledelsesengagement og synlighed gennem korte udsagn eller citater med link til uddybende tekst til udsagnet.
 • Profil-påmindelse Modulet giver brugeren en påmindelse om at opdatere sin brugerprofil hvis et sæt af prædefinerede profilegenskaber ikke er udfyldt.
 • Populært lige nu Modulet, Populært lige nu, gør dit intranet mere levende ved at vise brugerne hvilket indhold der ”rører sig” på dit intranet. Modulet viser hvilke dokumenter, nyheder eller sider, der læses mest for tiden, og en pile-indikator viser om tendensen bevæger sig op eller ned. Med Populært lige nu, får brugerne et indblik i hvad andre brugere oplever som relevant for tiden. Derved får de mulighed for at gå på opdagelse i nye typer indhold som de ellers kunne overse.

Pakkeløsninger der får dit intranet godt igang

Intranet til kommunikation

Intranet til kommunikation med fokus på at formidle nyheder og informationer til brugerne

 • Platformen
  • Dokumenthåndtering
  • Wiki
  • Min Profil
  • Blog
  • Del udenfor organisationen
  • Video Portal (O365)
  • Sprogunderstøttelse
  • Rettighedsstyring
  • Auditering og rapporter
 • Design
  • Responsivt
  • 20 designskabeloner
  • 25 side layouts
  • Unik stil
  • Personligt logo og skrifttype
  • Tilpasset farveskema
 • Nyheder
 • Indholdsoverblik
 • Kantinemenu
 • Kampagne funktion
 • Billeder, karrusel
 • Mærkedage
 • Det sker i huset
 • Populært lige nu
 • Nøgletal
 • Et ord fra ledelsen
 • IT driftstatus
 • Søgning

Det sociale intranet

Det sociale intranet med fokus på at styrke virksomhedskultur med innovation ved at involvere brugerne til at interagere på en innovativ måde

 • Platformen
  • Dokumenthåndtering
  • Wiki
  • Min Profil
  • Blog
  • Del udenfor organisationen
  • Video Portal (O365)
  • Sprogunderstøttelse
  • Rettighedsstyring
  • Auditering og rapporter
 • Design
  • Responsivt
  • 20 designskabeloner
  • 25 side layouts
  • Unik stil
  • Personligt logo og skrifttype
  • Tilpasset farveskema
 • Nyheder
 • Påmindelse om udløb
 • Afstemning
 • Mærkedage
 • Medarbejderspot
 • Det sker i huset
 • Populært lige nu
 • Profil påmindelse
 • Community site
 • Søgning

Intranet til effektivisering

Intranet til effektivisering med fokus på målsætninger og redskaber, der gør hverdagen nemmere og mere effektiv for brugere

 • Platformen
  • Dokumenthåndtering
  • Wiki
  • Min Profil
  • Blog
  • Del udenfor organisationen
  • Video Portal (O365)
  • Sprogunderstøttelse
  • Rettighedsstyring
  • Auditering og rapporter
 • Design
  • Responsivt
  • 20 designskabeloner
  • 25 side layouts
  • Unik stil
  • Personligt logo og skrifttype
  • Tilpasset farveskema
 • Påmindelse om udløb
 • Kantinemenu
 • Links til eksterne systemer
 • Kampagne funktion
 • Det sker i huset
 • Mine bogmærker
 • Nøgletal
 • Quicklinks
 • Telefonbog
 • Et ord fra ledelsen
 • Opret dokument
 • IT driftstatus
 • Community site
 • Håndbog
 • Søgning

Intranet til samarbejde

Intranet til samarbejde med fokus på vidensdeling og dokumenthåndtering i lukkede projektgrupper eller tværgående processer

 • Platformen
  • Dokumenthåndtering
  • Wiki
  • Min Profil
  • Blog
  • Del udenfor organisationen
  • Video Portal (O365)
  • Sprogunderstøttelse
  • Rettighedsstyring
  • Auditering og rapporter
 • Design
  • Responsivt
  • 20 designskabeloner
  • 25 side layouts
  • Unik stil
  • Personligt logo og skrifttype
  • Tilpasset farveskema
 • Projektrum til samarbejde
 • Indholdsoverblik
 • Afstemning
 • Links til eksterne systemer
 • Det sker i huset
 • Fraværende
 • Mine bogmærker
 • Quick links
 • Telefonbog
 • Community site
 • Håndbog
 • Søgning

Design dit eget responsive intranet

Dit nye intranet kan tilpasses lige præcis efter dine behov og ønsker

eshop intranet
spc intranet
vivid intranet
samplekit intranet
interface intranet

Derfor skal du vælge PeopleIntraNet

Løsning baseret på mere end +10 års erfaring med udvikling af intranet

Gennemtestet design

Responsivt intranet

Du kan vælge frit mellem flere designskabeloner

Alt er bygget på standard SharePoint og med åben kode

Alt funktionalitet kan videreudvikles af kunden selv

Du bliver ført gennem afklarings- og implementeringsprocessen

Ikke fastlåst til én leverandør

Fremtidssikret i forhold til opgradering af SharePoint platform

Udvagte Referencer

 
eshop intranet
eshop intranet
eshop intranet
eshop intranet
 
eshop intranet
eshop intranet
eshop intranet
 
 
 
 

PeopleIntraNet Partner

PeopleIntraNet er en populær intranet-in-a-box løsning med en voksende markedsposition

Kontakt os, hvis du har interesse i at blive forhandler eller implementeringspartner

Kontakt os

Kontakt os

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Tak! Din besked er sendt til os. Vi vender tilbage hurtigst muligt

Noget gik galt. Prøv igen